۱۹۵۷ مدرسه در خوزستان نیاز به بازسازی دارند/تخصیص کمتر از ۱۰ درصد اعتبارات امسال

۱۹۵۷ مدرسه در خوزستان نیاز به بازسازی دارند/تخصیص کمتر از ۱۰ درصد اعتبارات امسال

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از مدارس استان معادل یک‌هزار و ۹۵۷ فضای آموزشی نیاز به بازسازی دارند، گفت: در خصوص مدارس بسیار خطرساز در مناطق عشایری تا آنجا که استطاعت مالی اجازه...