محمدی آوندی سرپرست منطقه یک شهرداری اهواز شد طی حکمی از سوی شهرداراهواز؛

محمدی آوندی سرپرست منطقه یک شهرداری اهواز شد

طی حکمی از سوی سید خلف موسوی، شهردار اهواز بابک محمدی آوندی به عنوان سرپرست منطقه یک شهرداری اهواز منصوب گردید. به گزارش خوزستان نیوز، در حکم آقای محمدی چنین آمده است: نظر به تعهد و تجارب جنابعالی به سمت سرپرست منطقه یک...