نوسان نرخ ارز: سقوط آخرین بازمانده های کارگاه های تولیدی!

نوسان نرخ ارز: سقوط آخرین بازمانده های کارگاه های تولیدی!

غلامرضا فروغی مدیر مسئول نشریه اقتصاد بومی در تازه ترین شماره نشریه خود مطلبی را با عنوان 'نوسان نرخ ارز:سقوط آخرین بازمانده های کارگاه های تولیدی!' به چاپ رساند.   در حالیکه انتظار بوده و هست که در پروژه «اقتصاد...