تولد نوزاد در خودروی مزدا تیم سلامت شهرستان لالی

تولد نوزاد در خودروی مزدا تیم سلامت شهرستان لالی

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان لالی، مهندس صادق سعیدی مدیر این شبکه گفت: شنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۵ در حین دهگردی تیم سلامت مرکز جامع خدمات سلامت روستایی تراز از روستای فاریاب مسجد، مادر باردار ۲۴ ساله ای با تاریخ...