آخرین وضعیت قهرمان پرورش اندام بستری در بیمارستان امام(ره) اهواز

آخرین وضعیت قهرمان پرورش اندام بستری در بیمارستان امام(ره) اهواز

مدیرگروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز آخرین وضعیت و روند درمان عادل باوی قهرمان پرورش اندام ایران بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز را تشریح کرد. تریبون خوزستان؛ دکتر آرش فروزان در این باره...