برگزاری سمینار آموزشی گزارش نویسی پرستاری در بیمارستان امام(ره) اهواز

برگزاری سمینار آموزشی گزارش نویسی پرستاری در بیمارستان امام(ره) اهواز

سمینار آموزشی گزارش نویسی پرستاری با هدف ارتقا سطح علمی در زمینه استانداردهای گزارش نویسی پرستاری در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز برگزار شد. به گزارش خوزستان نیوز؛ این سمینار ویژه گروه های پرستار، ماما،...