۱۶ دی، روز پیوند شهدای دانشجو و شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی اهواز دکتر خدادادی:

۱۶ دی، روز پیوند شهدای دانشجو و شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دکتر علی خدادادی قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به نقش بی بدیل اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه در عرصه دفاع مقدس دکتر خدادادی: ۱۶ دی، روز پیوند شهدای دانشجو و شهدای گمنام...