حجت الاسلام فیاضی مشاور استاندار خوزستان شد

حجت الاسلام فیاضی مشاور استاندار خوزستان شد

حجت السلام و المسلمین عبدالزهرا فیاضی به عنوان مشاور استاندار خوزستان منصوب شد. طی حکمی از سوی دکتر شریعتی استاندارخوزستان ،حجت السلام و المسلمین عبدالزهرا فیاضی به عنوان مشاور استاندار منصوب شد. وی در سال ۹۲ رئیس...