دستگاه جدید توراکوسکوپی بیمارستان امام(ره) اهواز خریداری شد

دستگاه جدید توراکوسکوپی بیمارستان امام(ره) اهواز خریداری شد

سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز از خریداری و به کارگیری دستگاه جدید توراکوسکوپی در راستای نوسازی تجهیزات پزشکی و درمانی این مرکز خبر داد.   به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره)...