پیام تشکر دکتر کامبیز معصومی

پیام تشکر دکتر کامبیز معصومی

منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.     از دست و زبان که برآید کز...