فهرست اولیه کاندیداهای احتمالی شورای شهر اهواز کاندیداهای احتمالی شورای پنجم کلانشهر اهواز

فهرست اولیه کاندیداهای احتمالی شورای شهر اهواز

به گزارش خوزستان نیوز؛ انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. نامزدهای احتمالی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اهواز به...