در مغز افراد چاق چه می گذرد؟

در مغز افراد چاق چه می گذرد؟

کارشناسان در جدیدترین پژوهش های خود دریافتند افرادی که چاق هستند بیشتر از افراد لاغر دچار بی تحرکی هستند و این افراد معمولا در انجام فعالیت های فیزیکی و محاسبات ذهنی کند تر از افراد لاغر هستند. کارشناسان با بررسی بر روی...