انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان

سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان منصوب شد محمد جوروند، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان طی حکمی اکبر ظریفی را به سمت سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان منصوب کرد. به...