رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: از آن‌جایی که طبق فرهنگ و ارزش دینی ما جسم افراد از حرمت خاصی برخوردار است و از لحاظ فرهنگی یک سری مقاومت‌ها در مقابل اهدا عضو افراد مرگ مغزی وجود دارد، بنابراین در این زمینه نیاز به همکاری و حمایت تمام مسئولین و افراد تاثیرگذار در کشور و به تبع آن در استان خوزستان داریم.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :