سمینار آموزشی گزارش نویسی پرستاری با هدف ارتقا سطح علمی در زمینه استانداردهای گزارش نویسی پرستاری در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز برگزار شد.

به گزارش خوزستان نیوز؛ این سمینار ویژه گروه های پرستار، ماما، بهیار، اتاق عمل، هوشبری و فوریت های پزشکی در سالن اجتماعات شهید دکتر رهنمون برگزار شد.

فریبا بریهی، سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز در این سمینار اظهارکرد: گزارش نویسی پرستاری از اقدامات بسیار مهم است که گزارش نوشته شده در دعاوی بیمار از پرسنل و بیمارستان مورد بررسی قرار می گیرد، اوراق گزارش پرستاری در پرونده بیمار معتبر و قابل قبول است که باعث مصونیت حرفه ای می شود.

وی درباره دلایل تاکید بر نحوه صحیح ثبت گزارش پرستاری گفت: ثبت صحیح گزارش پرستاری به تبادل اطلاعات در مورد وضعیت بیمار، درمان و مراقبت بین اعضای تیم بهداشتی و درمانی بسیار کمک می کند. گزارش پرستاری انعکاس دهنده مراقبت های ارائه شده به بیمار و نتایج مراقبت و درمان و همچنین تسهیل کننده برنامه ریزی مداوم و مراقبت بیمار است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :