روزگذشته یک دندانپزشک قلابی شناسایی در اصفهان شناسایی و دستگیر شد.

در پی اقدامی از سوی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امروز یک دندان‌پزشک قلابی شناسایی و در حین انجام کار دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شد.

لازم به ذکر است با هماهنگی که از سوی این معاونت با اداره اماکن نیروی انتظامی صورت گرفت محل کار این پزشک نیز پلمپ شد

این خبر را به اشتراک بگذارید :