دکتر حسن بشیر
استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
تشکیل سازمان نظام روابط عمومی را به عنوان راهکاری برای ارتقای عملکرد روابط عمومی‌ها و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات این حوزه پیشنهاد کرد.

 

سازمان نظام روابط عمومی

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :