محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالای ایران از تاریخ عرضه دو شنبه ۹۵/۰۹/۲۹ عرضه گردید،  لیست زیر شامل اطلاعات این محصولات است.

ردیف

نام کالا

سایز کالا

محل تحویل

میزان عرضه

( تن)

میزان افزایش عرضه

(تن )

قیمت پایه(ریال)

هر کیلو

توضیحات

تاریخ تحویل

۱

پلی پروپیلن

MR230C

 

کیسه ۲۵ کیلویی

انبار کارخانه

۲۲۰

۱۱۰

۴۰۲۷۰

فوری

۲

پلی پروپیلن

C30S

کیسه ۲۵ کیلویی

انبار کارخانه

۱۰۱۲

۱۰۱۲

۳۵۰۶۷

فوری

۳

پلی پروپیلن

C30G

کیسه ۲۵ کیلویی

انبار کارخانه

۱۹۸

۳۵۰۶۷

فوری

۴

پلی پروپیلن

Z30S

کیسه ۲۵ کیلویی

انبار کارخانه

۲۲۰

۱۱۰

۳۵۰۶۷

فوری

۵

پلی پروپیلن

Z30G

کیسه ۲۵ کیلویی

انبار کارخانه

۱۳۲

۳۵۰۶۷

فوری

۶

پلی اتیلن سنگین

CRP100N

کیسه ۲۵ کیلویی

انبار کارخانه

۲۲۰

۲۲۰

۴۱۵۸۰

فوری

۷

پلی اتیلن سنگین

BL3

کیسه ۲۵ کیلویی

انبار کارخانه

۲۲۰

۲۲۰

۳۹۵۳۷

فوری

این خبر را به اشتراک بگذارید :