تمام توان فکری و جسمی را می طلبد ، کارش سخت و زیان آور است ، هم سختی اش مال اوست و هم زیانش . حتی هزینه ادوات و ابزار کارش باخودش هست. شب و روز نمی شناسد و حتی خواب آرام ندارد . گاهی هم جسارت و کنجکاویش کار دستش می دهد .

به هر حال ، کشف حقیقیت و بیان واقعیت ،حرفه وی است . هیچ انتظاری ندارد جز اینکه دنیا از نگاشته ها و تصاویرش ، زیباتر شود ، کسی به چاه نیافتد ، آواری از ندانم کاری ، گریبان جماعتی را نگیرد ، محرومی نادیده نماند ، ستون بیمارستانی ناساخته به پوسیدگی نیانجامد، ناله دردمندی ، نارسیده به مقصد نماند ، تالابی از بی آبی نمیرد ، آرزوهای آن کودک سرطانی ، ناشنیده نماند ، کارهای خوب آقای رئیس ناگفته نماند ، کجی و غفلتی نادیده نماند و… هزاران هم و غم و قلم و عکس و گزارش ، تنها و تنها برای اینکه دنیا زیباتر بشود و زیباتر بماند.

آری ، خبرنگاران مشغول کارند ، احتیاط بکنیم که اختلال در کارشان ، به جامعه آسیب می رساند.

اخبار چند روز اخیر در زمینه ضرب و شتم خبرنگاران ، واقعاً مایه نگرانی می باشد و تعلل در معالجه این وضعیت ، عواقب نامناسبی برای جامعه اطلاع رسانی خواهد داشت . تضعیف بُعد نظارتی رسانه ها بواسطه ناامنی محیط کاری و برخوردهای نامناسب ، برای جوامع در حال توسعه سمی مهلک می باشد .

بنظر می رسد صنف رسانه نیازمند انسجام بیشتر می باشد تا جلو گیر این وضعیت شود ، حقوق رسانه ها برای فعالان این حوزه ، بایستی تبیین شود و صنف های رسانه به بهبود قوانین کمک کنند و روند بیمه خبرنگاران و تعمیم آن به بیمه مسؤلیت جدی گرفته شود .

اما مهمتر از تمام این موارد ، لازم است مدیریت اجرایی استان ، نسبت به تقویت رکن چهارم دموکراسی همت مضاعفی داشته باشند چرا که بخش مهمی از بار توسعه استان بر دوش نیروهای رسانه ای است که با اطلاع رسانی و بیان ابعاد مختلف رشد استان و نقدهای منصفانه ، به پیشرفت و عمران و بهبود امور کمک می رسانند .

امیدوارم به روزگاری برسیم که با حیطه کار خبرنگاران با احتیاط برخورد کنیم ، چون خلق زیبایی ،آرامش و امنیت می طلبد .

این خبر را به اشتراک بگذارید :