جدیدترین خبرها

ddddddd

  • image-10

    دکتر پروانه سلحشوری:نیازمند بازنگری در قانون ممنوعیت ماهواره هستیم

    عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است با توجه به شرایط کنونی قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره امکان بازنگری دارد زیرا اقدامات سلبی انجام‌شده در این حوزه جواب مثبتی در پی نداشته است پروانه سلحشوری درباره لزوم بروز کردن قانون ممنوعیت ماهواره گفت: با توجه به اینکه اقدامات سلبی در این حوزه جواب مثبتی در پی…